NDA (Engelstalige tweezijdige geheimhoudingsovereenkomst)

NDA (Engelstalige tweezijdige geheimhoudingsovereenkomst)

35.00 50.00

Voer je onderhandelingsgesprekken met een niet-Nederlandstalige partij? Dan is het raadzaam om deze Engelstalige tweezijdige geheimhoudingsovereenkomst (Non Disclosure Agreement) te gebruiken.

Toont een bedrijf interesse in jouw ontwerp, concept, productiemethode, etc., dan zul je voordat jullie overgaan tot een samenwerking, met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden. Wanneer je in deze gesprekken vertrouwelijke informatie uitwisselt, dan doe je er verstandig aan een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen. Een geheimhoudingsovereenkomst voorkomt dat je onderhandelingspartij er zonder enig risico met jouw plan of idee vandoor gaat.

Betalen kan via een digitale factuur (2-3 werkdagen).

sale
Add To Cart
 
NDA Creative Contracts.PNG
 
 

Voor wie:

Alle makers (waaronder, maar niet limitatief, ontwerpers, uitvinders, beeldend kunstenaars, muzikanten, schrijvers, etc.).

Waarom? Waar op letten?

  • Een van de belangrijkste onderdelen van een geheimhoudingsverklaring is de doelomschrijving. Wat is het doel voor het uitwisselen van de vertrouwelijke informatie? Omschrijf helder in welk kader de vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. Voorbeeld: “eventuele mogelijkheden van samenwerking of exploitatie met Partij A (ontwerper) te bespreken of onderzoeken ten einde zijn/haar weeftechnieken in te zetten in de textielproductie van Partij B”. Maak duidelijk om welke informatie het gaat en met welk doel de informatie wordt gedeeld.

  • Hoe weten jij en je onderhandelingspartij wanneer informatie vertrouwelijk is? Daar kan onduidelijkheid over bestaan, tenzij je dit uitdrukkelijk benoemt. Indien mailtjes, documenten en gesprekken vertrouwelijk zijn, vermeld dit er dan bij. Dat is voor alle partijen het duidelijkst.

  • In een aantal gevallen is het niet redelijk dat de geheimhoudingsverplichting nog geldt, bijvoorbeeld wanneer de informatie zijn geheime status heeft verloren omdat deze in de openbaarheid is gekomen. In artikel 2.5 van deze geheimhoudingsovereenkomst is daarom vastgelegd dat de geheimhoudingsverplichting in dat geval vervalt.

  • Een geheimhoudingsovereenkomst eindigt op een gegeven moment, bijvoorbeeld als de besprekingen voorbij zijn. Kies daarom de verwachte tijdsduur van de periode waarin de vertrouwelijke informatie wordt gedeeld. Dit staat overigens los van de geheimhouding na beëindiging van de overeenkomst. Dit is in een apart artikel geregeld.

  • Om de drempel tot overtreding van de geheimhouding te vergroten is het van belang een boetebeding overeen te komen.

  • Zorg ervoor dat de geheimhoudingsovereenkomst alleen wordt ondertekend door iemand die daartoe bevoegd is.

  • Boetebeding: de boete moet hoog genoeg zijn om je wederpartij af te schrikken om tot overtreding van de geheimhoudingsplicht over te gaan. Is je wederpartij een groot bedrijf? Denk er dan aan dat je de boete niet te laag inschat.

  • Indien informatie in schriftelijke vorm wordt getoond (zoals foto’s, tekeningen en andere documenten), dan dient deze informatie door beide partijen van een handtekening te worden voorzien en als bijlage(n) aan deze overeenkomst worden gehecht. Verstuur deze bijlage(n) samen met de download van de geheimhoudingsovereenkomst naar je wederpartij.

Aan de slag?

Betalen kan via een digitale factuur (2-3 werkdagen). Na betaling ontvang je van ons secretariaat binnen 1-2 werkdagen een Word versie van het contract. Daar kun je zelf mee werken; vul de blanco velden in, sla het document op als PDF en verzenden maar. Simpel, gemakkelijk en direct!

De kosten bedragen 35 euro.