Samenwerkingsovereenkomst (met subsidieaanvraag)

Samenwerkingsovereenkomst (met subsidieaanvraag)

35.00 50.00

Een samenwerkingsovereenkomst is voor alle creatieve ondernemers een must. Hoe goed bedoeld ook, zorg dat je altijd heldere regels en afspraken maakt. In onze contracten zijn de rechten van de makers gewaarborgd en maken we in begrijpelijke taal duidelijk hóe de samenwerking er uit gaat zien. 

sale
Add To Cart
 
samenwerking met invul.PNG
 
 

Voor wie?

  • Voor alle creatief ondernemers

  • In het kader van subsidieprogramma’s: veel subsidieprogramma’s stellen een samenwerkingsovereenkomst verplicht. Raadpleeg in dit geval de informatie die is verstrekt in het kader van de aanvraag van de subsidie over hetgeen minimaal in de samenwerkingsovereenkomst geregeld dient te worden.

Is er geen sprake van een subsidieprogramma binnen jouw samenwerking kies dan voor het contract: Samenwerkingsovereenkomst (zonder subsidie).

Waarom? Waar op letten?

Het is verstandig om als aanstaande samenwerkingspartners aan het begin van een samenwerking afspraken te maken. Deze afspraken leg je vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Een samenwerking kan plaatsvinden tussen twee of meer partijen. Je kunt onze samenwerkingsovereenkomst daarom uitbreiden naar het aantal partijen dat bij jouw project betrokken is.

De samenwerkingsovereenkomst is een overzicht van de gemaakte afspraken. Vraag je voorafgaand aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst af wat je aan kennis en middelen inbrengt in de samenwerking en wat de bijdrage hiervan op het beoogde projectresultaat is. Welk belang heb je bij het project en welke rechten wil je hebben/behouden als het gaat om eigendom en gebruik van de (ontwikkelde) kennis en producten? Vraag je vervolgens ook af hoe de andere partij(en) hierin staat.

In een samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt betreffende het geval waarin de zaken succesvol verlopen, maar ook wanneer de samenwerking niet naar wens verloopt. Het is hierbij van belang dat de bepaling en voorwaarden voldoende duidelijk zijn en in detail zijn omschreven om misverstanden te voorkomen.

Wanneer het een internationale samenwerking betreft, vraag je dan ook af welke wet- en regelgeving van toepassing is. Indien dit de wet- en regelgeving van een ander land is, vraag je dan af wat dit voor jou betekent en verdiep je in de gevolgen hiervan.

In een samenwerkingsovereenkomst dienen ten minste de volgende onderwerpen te zijn geregeld:

  • de deelnemers in de samenwerking

  • de doelstelling van de samenwerking

  • de wijze van samenwerking

  • de duur van de samenwerkingsovereenkomst

  • de rechthebbenden op de projectresultaten

  • de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers

Indien er een subsidieaanvraag ten grondslag ligt aan de samenwerkingsovereenkomst, denk dan ook aan de volgende zaken:

  • de verdeling van de subsidiegelden onder de deelnemers

  • een machtiging aan een van de deelnemers om als penvoerder op te treden

Aan de slag?

Betalen kan via een digitale factuur (2-3 werkdagen). Na betaling ontvang je van ons secretariaat binnen 1-2 werkdagen een Word versie van het contract. Daar kun je zelf mee werken; vul de blanco velden in, sla het document op als PDF en verzenden maar. Simpel, gemakkelijk en direct!

De kosten bedragen 35 euro.